KIT KOMPLETI BRODOMAKETA:

makete izrađene iz kit kompleta pogledajte u fazama izrade

**********************

1.Pinta - plan BAŠIĆ (autor & revised)

2.Nina - plan BAŠIĆ (autor & revised)

3.Santa Maria - plan Tehnodidakta Pula

4.Dubrovačka nava - plan Tehnodidakta Pula

5.Dubrovačka galija - plan Tehnodidakta Pula

6.Caesar galija - plan Mantua

7.Caesar bireme romana - plan Mantua (revised BAŠIĆ)

8.Egipatska nava - plan MMM Split

9.Le Tonnant - plan Vincenzo Lusci (revised BAŠIĆ)

10.Constitution - plan Mantua

11.Cutty Sark - plan Tehnodidakta Pula( revised BAŠIĆ )

12.President - plan Sergal

13.Viking nava - plan BAŠIĆ (autor & revised)

14.Bounty - plan Pula

15.Bracera - plan Tehnodidakta Pula

16.Trabakul - plan Mosor Split (revised BAŠIĆ)

17.Leut teretni (zatvorene palube) - plan Bašić

18.Leut ribarski (otvorene palube) - plan Bašić

19.Batana - historic plan revised by Bašić

20.Kineska junka - plan Amati

21.Alaska šiklja - plan Bašić (autor BAŠIĆ)

22.Dunavski ribarski čamac - plan Bašić (autor BAŠIĆ)

23.Hvarska galija "Sveti Jerolim"- plan Bašić

24.Rapska galija "Ivan de Dominis"- plan Bašić

25.Sagita - starohrvatski brod X St.- plan Bašić

26.Neretvanska trupa - čamac sa Neretve - plan Bašić

27.XEBEC "Sciambecco"Indiscret"shebeka"- plan revised by Bašić

28.Jadran - "školski brod" - plan Tehnodidakta Pula

29.MICKO II - takmičarski čamac - plan Bašić

30.Black Pearl - Pirates ship - plan Bašić

31.Normanska nava (Norman ship) - plan Bašić

*******************

KIT KOMPLET CUTTY SARK

KIT KOMPLET CUTTY SARK 01.jpg KIT KOMPLET CUTTY SARK 02.jpg

KIT KOMPLET CUTTY SARK 03.jpg KIT KOMPLET CUTTY SARK 04.jpg

 

KIT KOMPLET JADRAN

*************************

Laserski sečeni kosturi maketa:

Pinta, Nina, Santa Maria, Dubrovačka galija, Dubrovačka nava, Caesar galija, Egipatska lađa Crvenog mora, Kineska džunka, Viking nava, Trabakul, Bracera, Leut (dva modela - sa zatvorenom i otvorenom palubom), Batana, Le Tonnant, Bounty, President, Constitution, Wasa, Cutty Sark, Black pearl, Jadran - školski brod, Hvarska galija "Sveti Jerolim", Rapaska galija "Ivan de Dominis", SAGITA - starohrvatski ratni brod X St., Xebec, MICKO II - takmičarski čamac, Neretvanska trupa i u pripremi još par maketa.

Sve ostale modele za koje posedujemo planove, a nema ih na spisku ponuđenih kit-kompleta možete dobiti traženi kit-komplet brodomakete u dogovorenom roku.

Hull structure laser cut: Pinta, Nina, Santa Maria, galey of Dubrovnik, nava of Dubrovnik, Caesar bireme romana, Egyptian red sea ship, Chinese Junk, Viking Drakar, Trabakul, Bracera, Leut, Batana, Le Tonnant, Bounty, President, Constitution, Wasa, Cutty Sark, Black Pearl, Jadran, Galey of Hvar island "St. Jeronim", Galey of Rab island "Ivan de Dominis", SAGITA, Xebec, MICKO II (speed boat), Neretvian boat & ect.

*************************

NAČIN RADA OD PUNOG MATERIJALA

Dunavski ribarski čamac, šleperski rečni čamac .

Alaska šiklja i mnogi drugi modeli čamaca, izrada osnove korita, broda i drugih plovila...

*************************

LASERSKI ISEČENI KOSTURI