Jedra za sve jedrenjake i plovila na jedra, izrađujemo na lanu i pamuku, u svim veličinama po potrebi razmere makete broda i sa slikom za štampana jedra ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štampamo jedra na platnu

CEZAR JEDRO

CEZAR JEDRO

CEZAR JEDRO