Materijal koji koristimo u izradi brodomaketa: delovi od drveta, sve vrste i dimenzije letvica i oblica, drveni delovi laserski sečeni od furnira ili aero špera: svi oblici, veličine i vrste otvora, stranice kolica za topove i reckavi češljevi za pravljenje rešetkastih otvora, kao i mnogi drugi sitni delovi od drveta. Razne vrste i debljine furnira koje lepimo i sečemo po potrebi. Koristimo livene delove od cinka i olova: kao što su topovi, sidra, pulene {pramčane figure}, razni ukrasni delovi i ostali sitan materijal od metala, koji lijemo u  kalupima. Štampamo zastavice i razne ornamente na platnu, kao npr. za izradu jedara, koja se naknadno kroje, štepaju i opšivaju. Kanapi koje koristimo su u svim dimenzijama i bojama, toniraju se po potrebi makete.  Bajčevi na bazi nitra koristimo u svim nijansama, a služe za bojenje drvenih površina makete. Za bajčeve imamo tonsku kartu, za lipu i bukvu, pa postoji preko 20 različitih nijansi, tako da makete bojene bajcom zadržavaju prirodni izgled. Ostali materijal kao sto su žabice {napinjači}, okovi, klinarice itd... narucujemo od Mantue. Za svaki naš brod prvo sklopimo kompletan kit potreban za njegovu izradu, tako da je svaki sledeći primerak već unapred pripremljen i time su otklonjeni svi eventualni nedostatci u fazi izrade prve makete. Od svakog modela smo uradili po nekoliko primeraka, tako da svaki sledeći je sve bolji, kvalitetniji i lepši…

ZASTAVE

TOPOVI

ŽABICE

GRAVURE

JEDRA

SIDRA

DELIĆI

ALAT

KANAPI

OKOVI

OTVORI

LETVICE i OBLICE